@iamcardib and @offsetyrn sitting in a tree , lol #metgala2018 #blacklove @migos #cardib #offset #migos , @badboyciroc , you’re the man 🏾

@iamcardib and @offsetyrn sitting in a tree , lol @migos , @badboyciroc , you’re the man 🏾


@iamcardib and @offsetyrn sitting in a tree , lol #metgala2018 #blacklove @migos #cardib #offset #migos , @badboyciroc , you’re the man 🏾